រោងចក្រផលិតថ្នាំសន្លប់ប៊ីអាយធីអ៊ីធីអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

រោងចក្រផលិតថ្នាំសន្លប់ប៊ីអាយធីអ៊ីខេរបស់យើងនឹងឈប់សម្រាក ៥ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីអបអរថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ។

src=http___0.rc.xiniu.com_g2_M00_33_76_CgAGe1zH4XaAKvlNAAFl2jdKCk8947.jpg&refer=http___0.rc.xiniu

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែមេសា -៣០-២០២១