កញ្ចប់បំពង់បូមកណ្តាលដែលអាចដោះចេញបាន

  • Disposable Central Venous Catheter Kit (mini tray)

    កញ្ចប់បំពង់បូមកណ្តាលដែលអាចដោះចេញបាន (ថាសខ្នាតតូច)

    ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការថែទាំយូរអ្នកអាចទទួលបានអ្វីដែលហៅថាបំពង់បូមសរសៃឈាមវ៉ែន។ វាក៏ត្រូវបានគេហៅថាខ្សែកណ្តាលផងដែរ។ ខ្សែបន្ទាត់ CVC ក៏ជាបំពង់ស្តើងដែរប៉ុន្តែវាមានរយៈពេលយូរជាងបំពង់ទី ៤ ធម្មតា។ ជាធម្មតាវាចូលទៅក្នុងសរសៃធំមួយនៅក្នុងដៃឬទ្រូងរបស់អ្នក។ ឧបករណ៍បូមបំពង់កណ្តាលមានបំពង់បូមនៅកណ្តាលនិងផ្នែកផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្លីនិកដែលអាចចោលបាន។